Anna Schimmel – Katrina Dress

Anna Schimmel – Rose Dress

Anna Schimmel – Suzie Dress

Anna Schimmel – Cherie Dress

Anna Schimmel – Monique Dress

Anna Schimmel – Marie Dress

Anna Schimmel – Nadina Dress

Anna Schimmel – Sophia Dress

Anna Schimmel – Angelique Dress

Anna Schimmel – Lola Dress